ANDREAS AASE

Andreas Aase er fra Trondheim og spiller egenkomponert, akustisk gitarmusikk som spinner utover fra skandinaviske tradisjoner. Hans syvende soloalbum «Ito» fortsetter det langsgående livsprosjektet: Å skape et poetisk, vidtfavnende gitarrepertoar som alltid har dypt feste i fraser og rytmer fra nærområdet – en stille, men kraftfull spillemåte som er både moderne og tidløs, improviserende og arrangert, imøtekommende og kompromissløs. Andreas spiller på en kvintstemt nylonstrengsgitar spesialbygd i Sveits av Tyko Runesson.

Andreas spiller vanligvis alene, som på platene «Ito», «Tre», «Unu» og «V. (Bach)», og iblant med yndlingsmusikerne sine, som på «Maus», «Fir» og «Eon». Han har opptrådt i Nord-Amerika, Tyskland, Skandinavia og Storbritannia, og gir ut platene sine på Øra Fonogram.


Video: Kristoffer Hylland Skogheim. Lyd: Jo Ranheim, Øra Studio